VO2020-scan – waarom en hoe?

De ambities van scholen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoef­ten van leerlingen en van de maatschappij werden in april 2014 verwoord in het sectorakkoord VO 2014-2017. De VO2020 scan is het middel voor scholen om jaarlijks hun voortgang op de ambities uit dit Sectorakkoord te monitoren. Sinds 1 februari staat de scan, die met scholen geëvalueerd is en op enkele plekken is aangepast, weer voor u klaar op mijn.vensters.nl.

Bekijk welke scholen de VO2020-scan invullen en waarom!

Wat is de VO2020-scan?
De VO2020-scan is speciaal ontwikkeld door de VO-raad om inzichtelijk te maken welke vorderingen er gemaakt zijn bij de realisatie van de ambities uit het sectorakkoord.  De scan bestaat uit 8 vragen voor elke ambitie die beantwoord kunnen worden op zowel bestuurs- als schoolniveau op mijn.vensters.nl. In 2014 heeft iets meer dan de helft van de scholen de scan ingevuld. De inzichten die dat opleverde kunt u nalezen in de brochure Sectorakkoord VO: scholen in beweging die de VO-raad afgelopen oktober publiceerde.

De scan kan ingevuld worden op bestuursniveau en op schoolniveau. Degenen die de scan voor het tweede jaar invullen hoeven slechts de eerder ingevulde gegevens opnieuw te bekijken en aan te passen waar nodig voor hun actuele meting.

Vul de scan elk jaar in!
Het invullen van de scan;

  • Geeft u zicht op de manier waarop uw school werkt aan de ambities uit het Sectorakkoord en u ontvangt op basis daarvan een rapport met (benchmark) informatie.
  • Alle ingevulde scans tezamen geven de VO-raad de mogelijkheid om te laten zien hoe de sector werkt aan de afspraken uit het Sectorakkoord VO en daarmee verantwoorden scholen zich ook over de gelden uit de Prestatiebox.
  • Geeft de VO-raad zicht op de gewenste ondersteuning voor scholen.

Bekijk ook voorbeeldrapportages:

Als u de scan voor 30 juni vult, dan kunt u al per 1 juli de rapportage inclusief benchmark voor uw school downloaden. Wanneer u de scan vorig jaar heeft ingevuld en al een 0-meting heeft, ziet u de actuele meting direct na het invullen terug in de rapportage. Hierin vindt u uw eigen gegevens met een landelijke benchmark.

Stappenplan VO2020-scan

  1. Log in op mijn.vensters.nl.
  • Weet u uw wachtwoord niet meer? Dan kunt u via de knop “wachtwoord vergeten” in het inlogscherm een link voor een nieuw wachtwoord opvragen. Of gebruik deze link: https://secure.vensters.nl/resetwachtwoord
  • Heeft u nog geen account voor mijn.vensters.nl? Vraag dan uw gebruikersbeheerder een account met wijzigrechten voor u aan te maken.
  • Wanneer u niet de juiste rechten heeft, krijgt u nadat u een ambitie opent een melding dat u niets kunt wijzigen. Vraag in dit geval uw gebruikersbeheerder om wijzigrechten voor de betreffende scholen aan uw account toe te voegen.
  • Weet u niet wie uw gebruikersbeheerder is? Neem dan contact op met de servicedesk Kennisnet via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

2. Klik na inloggen op de tegel VO2020-scan. Wanneer u de bestuursambities in wilt vullen maakt het niet uit welke school u bovenaan de pagina selecteert. Via elke school kunt u de bestuursambities invullen. Wilt u de schoolambities invullen? Selecteer dan de juiste school en selecteer één van de vijf ambities onder schoolambities. U kunt nu starten met invoeren/ wijzigen. Let op! Een ambitie bestaat uit verschillende onderdelen. U dient alle vragen van een onderdeel in te vullen voordat u kunt opslaan. Vanzelfsprekend kunt u op een later moment nog informatie aanpassen.

3. De vragenlijst van de VO2020-scan is, na evaluatie met scholen, aangepast. Hierdoor ziet u, wanneer u de scan vorig jaar ook heeft ingevuld, dat de nulmeting bij enkele vragen verwijderd is. De gegevens die u nu voor het eerst invoert krijgen een nieuwe nulmeting. De oude nulmeting vindt u in de bijlage van het rapport.

4. Wij vragen u de scan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 juni, in te vullen. Dan kunt u per 1 juli de rapportage voor uw school downloaden met een overzicht van uw eigen gegevens met een landelijke benchmark.